De eerste praktijkervaring

Wij zijn bijzonder trots op de warme ontvangst van onze eerste activiteiten waarmee meerdere hulpvragen leiden naar voor onze burgers tevredenstellende oplossingen. Na onze start op 26 september van het afgelopen jaar nemen diverse inwoners met ons contact op om hun hulpvraag met ons te delen. Deze vragen hebben betrekking op alle mogelijke leefbaarheidszaken van onze individuele inwoners. Burenhulp Nisseroi maakt en onderhoudt hiervoor een sociale kaart met de beschikbare dienstverlening van meer als 40 organisaties in Nistelrode. De lopende contacten met deze organisaties versterken het onderlinge netwerk en geven onze Centrale Adviseurs een gedetailleerd beeld om de echte behoefte van de vraagsteller met de juiste organisatie te verbinden.

Op dit moment zien we in Nistelrode al regelmatig een scootmobiel rond rijden die via de bemiddeling van Burenhulp Nisseroi beschikbaar gesteld is. Andere voorbeelden zijn trapliften, huishoudelijke hulp, invalide parkeerplaatsen, bijstandsuitkeringen en het inrichten van een woning die aan vluchtelingen toegewezen is. Natuurlijk is dit nog maar het begin op een beperkte schaal. Wel bewijst het dat er duidelijk behoefte is voor meer onderlinge samenwerking tussen de inwoners waarmee de zelfredzaamheid versterkt wordt. Buiten hulpvragen ontstaan er ook contacten met mede burgers die zich aanmelden om als vrijwilliger te willen helpen bij het uitvoeren van bepaalde diensten. Al met al een mooie ervaring waarmee zowel de onderlinge solidariteit als wel de sociale cohesie binnen onze leefgemeenschap versterkt wordt.

Tegelijkertijd daagt dit prille succes ons uit om onze bekendheid verder te verbreden en daarmee jong en oud te betrekken bij de verdere uitbouw van de onderlinge samenwerking. Hiervoor denken wij aan een centrale website waarop de voornoemde sociale kaart voor al onze inwoners beschikbaar is en waarop onze bereikbaarheid vergelijkbaar wordt met het landelijk 112 nood oproepnummer. Aanvullend biedt zo’n website mogelijkheden om alle hulp en aanbod rond de verschillende diensten in beeld te brengen. Een aanvullende bedieningsvriendelijke sjabloon geeft de inwoners zicht op een duidelijk overzicht van alle hulp en aanbod zaken die onze gemeenschap vraagt of biedt.

Met veel enthousiasme werkt Burenhulp Nisseroi aan de verdere schaalvergroting van dit eerste succes. Wel is er behoefte aan een zo breed mogelijk draagvlak van onze inwoners. Dit draagvlak varieert van bekendheid tot werkelijk meedoen.

Wat onze bekendheid betreft zijn wij bereikbaar via www.burenhulpnisseroi.nl, info@burenhulpnisseroi.nl, onze brievenbus bij de hoofdingang van het Nesterlé cultureel centrum en het telefoonnummer 0412-744111. Vanwege onze speciale centrale is het wel zaak ook binnen Nistelrode het kengetal te draaien. Iedereen kan meedoen. Dat varieert van deelname aan de klussendienst tot en met het meedenken met de opzet en uitvoering van ons dagelijkse activiteiten. Ook eenvoudige tips of opmerkingen inzake behoefte of ervaringen van onze inwoners dragen bij tot de bedoelde saamhorigheid bij het verbreden van onze gezamenlijke leefbaarheid.