Han van der Sluis

bestuurslid

Ik ben Han van der Sluijs- van Rooij en getrouwd met Gerard. Samen hebben we drie dochters en vier kleinkinderen, waar we twee dagen in de week op passen. Daarnaast zijn mijn hobby’s, fietsen, tennissen en het regelmatig bezoeken van de sportschool. Ik heb bijna 40 jaar in de thuiszorg gewerkt als wijkverpleegkundige. De laatste 10 jaar als verpleegtechnisch verpleegkundige in complexe zorgsituaties. Na een jaar pensionering kwam Burenhulp Nisseroi op mijn pad, dit sluit mooi aan bij mijn werkervaring. Ik wil me dan ook samen met de andere bestuursleden actief inzetten voor mensen met een hulpvraag. Een belangrijk onderdeel is het geven van goed advies en het doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Vooral nu met de vele veranderingen in de gezondheidszorg, waardoor mensen langer op zich zelf aan gewezen zijn, vind ik het belangrijk dat we als burger iets voor elkaar kunnen betekenen.

screenshot_31